Resultaten en attesten

Omdat u recht heeft op een optimale opvolging en een begrijpelijke uitleg, worden resultaten van onderzoeken en verslagen van specialisten steeds op een raadpleging besproken, tenzij dit anders werd afgesproken.

Attesten en voorschriften worden voorgeschreven in het kader van een consultatie.
Tijdens de consultatie worden u voldoende voorschriften afgeleverd om de periode tot de volgende raadpleging te kunnen overbruggen. Hierdoor moet u niet tussendoor nog telefoneren voor voorschriften en wordt op regelmatige basis onderzocht of de medicatie moet worden aangepast.