Medisch dossier

Jaarlijks kan u uw Globaal Medisch Dossier (GMD) kosteloos laten aanmaken of verlengen in de praktijk. Met het GMD stimuleert de overheid patiënten om hun dossier centraal te laten beheren door hun huisarts.
Het GMD wordt geregeld via de derdebetalersregeling en geeft u recht op verhoogde terugbetaling van consultaties in de praktijk waar u dat kalenderjaar bent ingeschreven.

Om uw medisch dossier en verslagen van ziekenhuizen en laboratoria elektronisch te laten doorsturen naar de praktijk, kan u een aanvraagformulier ondertekenen in de praktijk.